بستن
انتصاب مدیران بازرگانی، توسعه تکنولوژی، SBU3، تعاونی ها و هماهنگی فروش تهران
 به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پخش، مجید محسنی مجد مدیرعامل شرکت، در احکامی جداگانه، محمد حسین ذبیحی نیا را به عنوان مدیر بازرگانی و حمیدرضا گلیان را به عنوان مدیر توسعه تکنولوژی و نوآوری و محمدعلی دردیانی را به عنوان مدیر SBU3 و حسین رضایی را به عنوان مدیرتعاونی ها و سازمان ها و محسن یگانه را به عنوان مدیرهماهنگی فروش تهران شرکت به پخش ، منصوب کرد.