بستن
تودیع و معارفه رئیس هیأت مدیره شرکت به پخش
جلسه تودیع و معارفه رئیس و عضو موظف هیأت مدیره شرکت به پخش روز چهار شنبه بیستم اردیبهشت ماه در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد و آقای سیامک ربیعی طی حکمی از سوی دکتر بهروز مرادی به عنوان رئیس جدید هیأت مدیره شرکت به­ پخش منصوب گردید و از زحمات آقای احسان بادپا تقدیر به عمل آمد.