بستن
بازدید مهندس لطفی‌پور از کارخانه توسعه صنایع غذایی به پخش

به گزارش روابط عمومی به‌پخش، مهندس لطفی پور مدیرعامل هلدینگ به‌پخش و هیئت همراه در تاریخ بیست و ششم شهریورماه سال جاری از کارخانه شرکت توسعه صنایع غذایی به‌پخش بازدید کردند.
در این بازدید مهندس اشرف سرپرست توسعه صنایع غذایی به ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و محصولات تولیدی این شرکت پرداختند.
در ادامه ی این بازدید مهندس لطفی‌پور با اشاره به گسترش تولید و نحوه عرضه به بازار محصولات  نسبت به رفع موانع تولید تاکید کردند.