بستن
معاون توسعه و تأمین هلدینگ به‌پخش معارفه شد
به گزارش روابط‌عمومی به‌پخش، مراسم معارفه معاون توسعه و تأمین شرکت به‌پخش روز گذشته ( یکشنبه، ششم شهریورماه 1401) با حضور مهندس لطفی‌پور و جمعی از مدیران شرکت به‌پخش برگزار شد و با حکم مدیرعامل به‌پخش، آقای "دکتر سعید دلفانی" به‌عنوان مشاور مدیرعامل هلدینگ در حوزه های بازاریابی و تامین و توسعه و برنامه ریزی شرکت به‌پخش معرفی شد.
دکتر دلفانی با سابقه ۲۰ سال تجربه در فروش محصولات FMCG در شرکتهای گلرنگ پخش و افق کوروش و سمتهای مدیریت  شعبه و معاونت فروش و بازاریابی و معاونت تحقیقات بازار و تدریس در دانشگاههای مطرح کشور فعالیت داشته اند 
مدیریت و همکاران هلدینگ به پخش برای ایشان در شغل و مسئولیت جدید آرزوی توفیق مینمایند