بستن
حضور سرپرست هلدینگ به‌پخش در مجمع عمومی گروه توسعه صنایع بهشهر
به گزارش روابط‌عمومی به‌پخش، مجمع عمومی گروه توسعه صنایع بهشهر در تاریخ هشتم تیرماه 1401 برگزار شد.  سهامداران عمده گروه توسعه صنایع بهشهر در این مجمع حضور داشتند. "رامین مشایخی" سرپرست هلدینگ به پخش نیز جزء مدعوین این جلسه بود. 


موضوع استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی، استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی و انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت از مسائل مهم مطرح‌شده در این مجمع بود.