بستن
پرسنل هلدینگ به پخش در دو انبارمستوفي و بسته بندي در مقابل کرونا واکسینه شدند

 
به گزارش روابط عمومی، مریم آقایی فرد در تشریح اقدامات انجام شده در زمینه افزایش رقم واکسیناسیون پرسنل این هلدینگ بیان کرد: در ادامه روند واکسیناسیون پرسنل شرکت به پخش، نیروهای شاغل در دو انبار بسته بندي و مستوفي دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند.
 
وی در ادامه گفت: برای واکسینه شدن پرسنل به پخش شاغل در دو انبار مذكور اقدامات و هماهنگی های لازم با مركز بهداشت اسلامشهر انجام ودر ورزشگاه تختی احمد آباد مستوفی دوز اول واکسن کرونابه همكاران تزریق شد.
 
مدیر ارشد منابع انسانی وپشتیبانی افزود: پس از اخذ مجوزهای لازم، پرسنل شرکت به پخش شاغل در انبارهای بسته بندی و احمدآباد مستوفی در مقابل ويروس كرونا واكسينه شدند.