بستن
پرسنل شرکت به پخش در گرگان علیه کرونا واکسینه شدند
مدیر شعبه گرگان شرکت به پخش از تزریق دوز اول واکسن کرونا به پرسنل زیرمجموعه این شرکت خبر داد.
به گزارش روبط عمومی شرکت به پخش، عزت اله طهماسبی مدیر شعبه گرگان شرکت به پخش با اشاره به ضرورت انجام واکسیناسیون پرسنل این مجموعه در برابر بیماری کرونا بیان کرد: در این راستا طی مذاکرات انجام شده میان انجمن شرکتهای پخش استان و معاونت فرمانداری گرگان هماهنگی های لازم  با شبکه بهداشت و درمان این شهرستان جهت انجام واکسیناسیون پرسنل شعبه به پخش انجام شد.
وی ادامه داد: بر این اساس در تاریخ 10شهریورماه سال جاری در سالن مرکز بهداشت گرگان پرسنل شرکت به پخش با رعایت نظم و پروتکل های بهداشتی واکسینه شدند.
مدیر شعبه گرگان شرکت به پخش گفت:مرحله اول واکسیناسیون برای تمامی پرسنل این شرکت در شهرستان  گرگان با دریافت دوز اول واکسن انجام شده است و در تاریخ اعلامی در 7 مهرماه سال جاری باید به محل تعیین شده برای تزریق دوز دوم واکسن مراجعه کنند.