بستن
پیام تبریک مدیر عامل هلدینگ به پخش به مناسبت روز کارمند

همکاران ارجمند خانواده هلدینگ به پخش تلاش خالصانه و صادقانه شما آینه وظیفه شناسی و پژواک دانایی و تعهد است. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند و نوید بخش آینده ای پر نشاط است. درود بر همت بلندتان، بدینوسیله ضمن تبریک روز کارمند از زحمات و تلاش های بیدریغ شما صمیمانه تقدیر و تشکر نموده، توفیق و سلامتی شما را از درگاه ایزد منان مسئلت می نمایم.
بهروز پور محمدی 
مدیر عامل هلدینگ به پخش