بستن
جلسه توديع و معارفه مدیر عامل شرکت بازرگانی بین الملل هلدینگ به پخش
جلسه توديع و معارفه مدیر عامل شرکت بازرگانی بین الملل هلدینگ به پخش برگزار شد
طي حكمي از سوي مجيد محسني مجد مديرعامل محترم شركت توسعه صنايع بهشهر، آقاي یداله دهقان به عنوان مدیر عامل شرکت بازرگانی بین الملل  هلدینگ به پخش منصوب شد. در اين جلسه بهروز پورمحمدي مديرعامل هلدینگ به پخش با تقديم لوح يادبود از زحمات و مساعدتهاي جناب آقاي محمد رضا خباز تقدير و تشكر نمودند.