بستن
جلسه توديع و معارفه عضو هيات مديره هلدینگ‌به پخش برگزار شد
طي حكمي از سوي مجيد محسني مجد مديرعامل محترم شركت توسعه صنايع بهشهر، آقاي بهنام عزت نژاد به عنوان عضو جديد هيات مديره هلدینگ به پخش منصوب شد. در اين جلسه بهروز پورمحمدي مديرعامل هلدینگ به پخش با تقديم لوح يادبود از زحمات و مساعدتهاي جناب آقاي مهندس پارساسيرت تقدير و تشكر نمودند.