بستن
     مجمع سالانه شرکت زرین پخش بهشهر  

به گزارش روابط عمومی به پخش صبح امروز مجمع عادی سالانه شرکت زرین پخش با حضور باقری مدیر امور مجامع و شرکتهای توسعه صنایع بهشهر و بهروز پورمحمدی مدیر عامل ، اعضاء هیئت مدیره شرکت به پخش و خاتمی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت زرین پخش برگزار گردید.

 

در ابتدای این مراسم پورمحمدی مدیر عامل شرکت به پخش از تاریخچه و شروع به کار این شرکت و سپس گزارشی از عملکرد این مجموعه را در سال جاری که با همت و تلاش مدیرعامل و همکاران در این شرکت انجام شده است را تشریح نمودند..
در حاشیه این مراسم خاتمی ضمن تشکر از همکاری وحمایت همه جانبه پور محمدی مدیر عامل شرکت به پخش گزارشی از فعالیت های شرکت و عملکرد و فعالیت پخش این شرکت در سال جاری را تشریح نمودند..

 


در پایان این مراسم باقری  ناظر ومدیرامور مجامع و شرکتهای توسعه صنایع بهشهر ضمن تصویب صورتهای مالی و گزارشات بازرسان و هیئت مالی و قدردانی از زحمات مدیر عامل شرکت به پخش و همه دست اندرکاران این حوزه پرداخت و برای تعالی و رشد صنعت پخش ابراز امیدواری کردند.