بستن
مجمع سالانه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش
به گزارش روابط عمومی به پخش صبح امروز مجمع عادی سالانه شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش با حضور باقری مدیر امور مجامع و شرکتهای توسعه صنایع بهشهر و بهروز پورمحمدی مدیر عامل ، اعضاء هیئت مدیره شرکت به پخش و هادی زاده مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع غذایی برگزار گردید.


 
 

در ابتدای این مراسم پورمحمدی مدیر عامل شرکت به پخش از زحمات جابروندی مدیر عامل سابق این شرکت قدردانی بعمل آورد و سپس گزارشی از راه اندازی خطوط تولید حبوبات و قند و شکر و چای با لوگو صرفه که با همت و یاری جهادگران این صنعت انجام شده است را تشریح نمودند..

 


در حاشیه این مراسم هادی زاده  ضمن تشکر از همکاری و مدیریت شایسته پور محمدی مدیر عامل شرکت به پخش گزارشی از حضور شایان  این محصولات در چرخه تنظیم بازار و رشد و سود آوری این طرح نکاتی را تشریح نمودند..
 

در پایان این مراسم باقری  ناظر ومدیر مجامع و شرکتهای توسعه صنایع بهشهر ضمن تصویب صورتهای مالی و گزارشات بازرسان و هیئت مالی و قدردانی از زحمات مدیر عامل شرکت به پخش و همه جهادگران این حوزه پرداخت و برای تعالی و رشد صنعت پخش ابراز امیدواری کردند.