بستن
مجمع سالانه شرکت حمل و نقل و ترابری به پخش
 
به گزارش روابط عمومی به پخش صبح امروز مجمع عادی سالانه شرکت ترابری به پخش با حضور باقری مدیر امور مجامع و شرکتهای توسعه صنایع بهشهر و بهروز پورمحمدی مدیر عامل ، اعضاء هیئت مدیره شرکت به پخش و هاشمی بختیار مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت حمل و نقل برگزار گردید.در ابتدای این مراسم پورمحمدی  مدیر عامل شرکت به پخش ضمن تشریح فعالیت همکاران شرکت حمل و نقل و عزم و اراده این شرکت جهت خدمت رسانی و توزیع عادلانه در سراسر کشور در شرایط سخت کرونا، گزارشی از خرید و اضافه شدن چندین دستگاه کامیون جهت توسعه ناوگان حمل و نقل وهمچنین راه اندازی پایانه شریف آباد را ارائه نمودند.
در حاشیه این مراسم هاشمی بختیار گزارشی از رشد تعداد نیروی کارازموده و تسریع در فرآیند لجستیک از شروع بارگیری تا توزیع کالاها در سراسر کشور را از شروع تا پایان سال جاری در این جلسه بیان نمود. 
در پایان این مراسم باقری  ناظر ومدیر امور مجامع و شرکتهای توسعه صنایع بهشهر ضمن تصویب صورتهای مالی و گزارشات بازرسان و هیئت مالی وقدردانی از زحمات مدیر عامل شرکت به پخش و همه جهادگران این حوزه پرداخت و برای تعالی و رشد صنعت پخش ابراز امیدواری کردند.