بستن
اقدامی استراتژیک در توسعه لجستیک به پخش
به گزارش روابط عمومی به پخش؛ سال‌هاست در خصوص توسعه زيرساختي در صنعت حمل و نقل و اهميت آن براي كشور سخن گفته شده است و از طرفی نقش آن در توسعه روزافزون صنعت پخش حائز اهمیت است. آنچه كه امروز صنعت حمل و نقل به آن دچار شده گرفتاري در پيله شيوه هاي سنتي است كه هم بهره‌وري را كاهش داده و هم تبعات اجتماعي و زيست محيطي فراواني دارد.
 
ازینرو به پخش که یکی از شرکت های نام آشنای عرصه صنعت پخش کشور است، در روز 29 مهرماه 1398 و با درایت مدیران ارشد خود و حمایت های محسنی مجد مدیرعامل شرکت به پخش، بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ این شرکت را رقم زد. رویدادی که میتوان آن را گامی مؤثر در جهت توسعه زیرساخت های یک پخش سالم، سریع و عادلانه دانست.
 
مدیرعامل شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش، ضمن تایید خبر و ابراز خرسندی از این اتفاق در گفتگویی بیان کرد: درخواست خرید 80 دستگاه وانت نیسان دوگانه سوز در شرکت زامیاد پذیرش نهایی گردید و با گذراندن مراحل اداری این ناوگان تحویل شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش شد .
 
وی افزود: با انجام این فرآیند، سرمایه گذاری و تامین مالی شرکت به پخش در طی دوره یکساله، بیشترین سرمایه گذاری در ادوار گذشته را پشت سر گذاشته است بنحوی که از آبانماه 1397 تا دی ماه 1398  و در طی این چهارده ماه، بزرگترین سرمایه گذاری در حوزه ناوگان توزیع و حمل و نقل، در تاریخ شرکت به پخش رقم خورده است.
 
مدیرعامل شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش بیان کرد: با این سرمایه گذاری کلان، 108 دستگاه کامیونت ایسوزو و وانت نیسان به ناوگان شرکت افزوده شده و با کاربری سازی و ورود این خودروها به عرصه عملیات ، ظرفیت حمل ناوگان از 448 تن در آبان 1397 به 737 تن افزایش خواهد یافت که معادل 64 درصد افزایش در ظرفیت حمل ناوگان شرکتی به پخش می باشد .
 
هاشم بختیار به اشاره به این مطلب که با اضافه شدن این ظرفیت ، قابلیت توزیع کالای شرکت به پخش توسط ناوگان شرکتی که یک شاخص استراتژیک در شرکتهای پخش محسوب شده بیان کرد: کاهش ظرفیت ناوگان حمل و نقل به سطح حدود 33 درصد در سال گذشته بسیار نگران کننده بود، ازینرو با توجه ویژه مهندس محسنی مجد و حمایت های ایشان توانستیم آن را به سطح 54 درصد افزایش یافته و در شرایط اطمینان قرار دهیم.
 
وی افزود: مدیریت شرکت به پخش با نگاه بسیار هوشمندانه به این بخش استراتژیک، روند نزولی ظرفیتهای حمل را در کمتر از یکسال معکوس کرده و اثربخشی ظرفیتهای حمل شرکت به پخش را نسبت به سطح سال 1393 ارتقاء داده است . ارزش این حرکت وقتی بیشتر نمایان می گردد که بدانیم در فاصله بین اسفند 97 تا اردیبهشت 98 ، بازار خودروی سنگین بیش از 100 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.