بستن

هلدینگ آروین‌ملل‌زرین، نامی است برآمده از بیش از نیم قرن تجربیات نسل ‌در ‌نسل مدیریتی، اقتصادی و کارآفرینی در سازمان‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌جات موفق ایران .

مدیران مجموعه سال‌ها تجربه در فضای کسب‌و‌کار ایران را در قالب هلدینگ آروین‌ملل‌زرین جانی تازه بخشیده‌اند تا پس از سال‌ها فعالیت، برندهای ریشه‌دار دوباره سرافراز شوند و نام‌های تجاری جدید متولد گردند.