بستن

مهندس سیامک ربیعی

                     مدیر عامل
 

 محمد حسن حبیبی

               مدیر روابط عمومی
 

جواد نصیری

           معاون مالی - اقتصادی
 

عباسعلی سرطاقی

   مدیر خزانه داری و تأمین منابع مالی
 

سعید مهدی بیگ

      مدیر ارشد امور مالی مراکز پخش                    و فروشگاه های زنجیره ای

محمّدرضا نژاد رمضانی

          مدیر امور مالی شرکت ها
              و مراکز پخش تهران

حمیدرضا کهندانی

          مدیر امور مالی هلدینگ
             و بودجه و گزارشات

امید سعیدی نژاد

              مدیر وصول مطالبات
 

محمّد سعادتخانی

   مدیر ارشد امور شرکت ها و مجامع
 

شهریار پیروزمند

      مدیر ارشد برنامه ریزی و انبارها
 

محمّد اعتمادی

             مدیر ارشد امور حقوقی
 

روح اله رامشانی

مشاور ارشد مدیر عامل
در امور مهندسی و بهبود روش ها

علی مهتدی جعفری

مدیر تحقیق و توسعه
و سرپرست مهندسی صنایع

 محمّدرضا بهبهانیان

              مشاور بازاریابی و آموزش
 

محسن نجفی چنگیزیان

           مدیر حسابرسی داخلی
 

حسن عربیان

        مدیر منابع انسانی و آموزش
 

محمّدعلی نادری جلا

مدیر امور شعب
 

علی زاجکانی

                  مدیر امور نمایندگان
 

حمید رضا گلیان

                  معاون فروش
 

جعفر یزدانی  

                مدیر منطقه یک
 

علیرضا رضایی

                 مدیر منطقه دو
 

پرویز اسماعیلی

                  مدیر منطقه سه
 

مجید مشاری

                مدیر منطقه چهار
 

ویدا پورحسن

 مدیر فروش
فروشگاه های زنجیره ای کل کشور

پیمان سیفی

  مدیر فروش تعاونی ها و سازمان ها
 

فرهاد کریمی

   مدیر مراکز پخش شرق و غرب تهران
 

سجاد نیلوفری

        مدیر بازرگانی و تحقیقات بازار 
 

مریم خواجه وند

             مدیر ارتباط با مشتریان
 

فرهاد غلامی

        مدیر توسعه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات در لجستیک به پخش

سیّد امیر حسین موسوی

          مدیر تدارکات و پشتیبانی
 

مجید جعفرزاده

             مدیر عملیات لجستیک