بستن

مهندس سیامک ربیعی

مدیرعامل 

علیرضا رضایی

مشاور مدیرعامل در امور فروش

روح اله رامشانی

مشاور ارشد مدیرعامل در امور مهندسی
و بهبود روش ها

محمدرضا بهبهانیان

مشاور بازاریابی و آموزش

جواد نصیری

معاون مالی

حمیدرضا گلیان

معاونت فروش

محمد سعادتخانی

مدیر ارشد امور شرکت ها و مجامع

محمد اعتمادی

مدیر ارشد امور حقوقی

جعفر یزدانی

سرپرست معاونت بازرگانی و تحقیقات بازار

حسن عربیان

مدیر منابع انسانی و آموزش

سعید مهدی بیگ

مدیر امور مالی مراکز پخش

محمدرضا نژاد رمضانی

مدیر مالی شرکت ها و مراکز پخش

عباسعلی سرطاقی

مدیر خزانه داری

حمیدرضا کهندانی

مدیر امور مالی هلدینگ ، بودجه و گزارشات

محسن نجفی چنگیزیان

مدیر حسابرسی داخلی

امید سعیدی نژاد

مدیر وصول مطالبات و مالی فروشگاه های زنجیره ای

علی مهتدی جعفری

مدیر تحقیق و توسعه و سرپرست مهندسی صنایع

فرهاد غلامی

مدیر توسعه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات در لجستیک به پخش

شهریار پیروزمند

مدیر برنامه ریزی

سجاد نیلوفری

مدیر بازرگانی و تحقیقات بازار

محمدعلی نادری جلا

مدیر امور شعب

سید امیر حسین موسوی

مدیر خدمات اداری و پشتیبانی

پرویز اسماعیلی

مدیر SBU1

مجید مشاری

مدیر SBU2

ویدا پورحسن

مدیر فروشگاه های زنجیره ای کل کشور

مریم خواجه وند

مدیر ارتباط با مشتریان

محسن یگانه

مدیر فروش مشتریان کلیدی

علی زاجکانی

سرپرست امور نمایندگان

پیمان سیفی

سرپرست فروش تعاونی ها و سازمان های تهران