بستن
شرکت ترابری و حمل و نقل به پخش در تاریخ 24/08/1388بصورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره 364076 مورخه 27/10/1388در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید است .


فعالیت های خدماتی
بموجب توافقنامه شماره 1005/ح ن /89 از تاریخ 1/4/1389 مدیریت و نظارت بر توزیع و حمل کالای تحت اختیار شرکت به پخش در سطح استان تهران والبرز به شرکت ترابری وحمل ونقل به پخش واگذار گردید. این توافقنامه که در راستای استراتژی برون سپاری کلیه فعالیت های پخش مویرگی شرکت به پخش به اجرا درآمد موجب گردید که با صرف هزینه ای معادل 9/19میلیارد ریال به کسب سود ناخالصی به میزان 5/5میلیارد ریال بیانجامد. نمودار ذیل مشروح توزیع مویرگی کالای شرکت به پخش(طی توافقنامه فیمابین ) در طی دوره مالی مورد گزارش را نشان می دهد

فعالیت های توسعه محور
1 ـ برنامه ریزی و لجستیک: 1ـ1ـ برنامه ریزی جهت افزایش ظرفیت فضای انبار. 2ـ1ـ برنامه ریزی جهت افزایش کیفی کارکنان انبار بارویکرد تعدیل وبهینه کردن نیروی انسانی ناکارآمد. 3ـ1ـ کنترل وبرنامه ریزی حمل کالا به انبارهای شرکت به پخش از انبارهای تأمین کنندگان. 4ـ1ـ تنظیم Layout چیدمان کالا در انبار ها با هدف استفاده بهینه از ظرفیت ها. 5ـ1ـ برنامه ریزی در جهت جذب نیروی انسانی جهت نظارت بر وضعیت انبارهای شرکت به پخش در سراسر کشور. 6ـ1ـ برنامه ریزی در جهت تغییر در روشهای کنترل موجودی براساس طبقه بندی کالا. 7ـ1ـ مستقل نمودن سیستم برنامه ریزی وکنترل موجودی از سیستم اطلاعاتی یونیتی به جهت تسریع در عملیات. 4ـ ب ـ2 ـ توسعه عملیات حمل و نقل : شرکت تاکنون ضمن برعهده داشتن برنامه ریزی و تأمین وسائط نقلیه حمل بین شهری محصول شوینده ، بارویکرد استفاده از ظرفیت های خالی بازار حمل ونقل کالا در سطح کشور بطور جدی در حال پیگیری اخذ مجوز های لازم از سوی سازمان پایانه ها وحمل ونقل کشور جهت صدور بارنامه می باشد .که با توجه به اقدامات به عمل آمده این امر در مراحل پایانی اخذ مجوز قرار دارد.لازم بذکراست که شرکت ترابری وحمل ونقل به پخش در صورت اخذ این مجوز قابلیت توسعه و استقلال سبد درآمدی در خارج از چهارچوب هولدینگ به پخش را خواهد داشت. 4ـ ب ـ 3 ـ توسعه پخش مویرگی : ـ خرید 55دستگاه کامیون ایسوزو NPRازمحل منابع مالی سهامدار اصلی شرکت وبرنامه ریزی جهت واگذاری آن به شعب شرکت به پخش طی قراردادهای اجاره به شرط تملیک بارانندگان. ـ سفارش ساخت ونصب اتاق های بار جدید از جنس ساندویچ پانل که ضمن قابلیت سبکی واستحکام که موجب استفاده از تمامی ظرفیت های حمل می گردد دارای نمای ظاهری مناسب تری در راستای الگوهای زیباسازی محیط های شهری نیز می باشد. ـ کاهش زمان پخش بیش از 90% متوسط کالاها در استان تهران و البرز به کمتر از 48 ساعت . 4ـ ب ـ 4ـ بخش اداری ـ مالی : اهم فعالیت ها در بخش اداری ـ مالی به شرح ذیل می باشد: - تجهیز سیستم مالی شرکت به نرم افزار مالی رایورز. - برنامه ریزی جهت مستقل شدن در سیستم پرداخت حقوق کارکنان ستادی ومسائل پرسنلی مربوطه . - برنامه ریزی در جهت برقراری سیستم محاسبه وپرداخت دستمزد کارکرد رانندگان شاغل در توافقنامه پخش مویرگی کالا - برنامه ریزی در جهت برپایی سیستم مکانیزه تنظیم قرارداد بهمراه محاسبات و گزارشات مبتلابه آن. - بازنگری در نحوه عقد قرارداد های اجاره به شرط تملیک خودرو با رانندگان ،شامل اصلاح متن قراردادها،اصلاح شرایط ضامنین و اخذ تضمین.